So./Ne., 29.7.´18

„NOON“– die Installation
Ein Raum mitten im Schlosspark. Die Installation wird zur Reflexion von Unterdrückung und Widerstand, ausgehend von Ereignissen des Jahres 1968. Basis sind eigene Recherchearbeiten der Performancegruppe. Sie spricht in der Gestaltung eine universelle „Europa“-Sprache.
Prostor uprostřed zámeckého parku. Instalace bude reflexí utlačování a odporu, vychází z událostí roku 1968. Základem jsou vlastní rešerše divadelní skupiny. Představení bude v univerzálním jazyce „Evropy“.

„entWICKLEverSTRICKt – zum Vernetzen TREFFEN“ von Tatjana Zinner / s Tatjanou Zinner
„entWICKLEverSTRICKt – spojující SETKÁNÍ“
Gmünd Schlosspark
Das Spiel ist das Vernetzen von Wollfäden, das viele Personen gleichzeitig gestalten können. Menschliche Stricknadeln bahnen sich einen Weg, treffen einander, kommunizieren und spielen miteinander. Sie machen sich gegenseitig Platz, vernetzen und verknüpfen sich.
Hra spočívá v propojování vlněných vláken, kterého se může účastnit mnoho lidí současně. Lidské pletací jehly si najdou svou cestu, setkají se, budou komunikovat a společně si hrát. Budou si navzájem uhýbat, spojovat se a propojovat.

Women‘s View
Gmünd, Bruckmühle, 10h – 13h
Die Jahrhunderte alte Mühle direkt über der Lainsitz bietet im Garten und inzwei Räumen der Ausstellung „Women´s view III“ Platz. Der Blick auf Grenzen dieser Welt aus drei unterschiedlichen Perspektiven. Installationen der bulgarischen Künstlerin Mila Maxima Stoeva PhD, MA – National Academy of Arts Sofia, Textile Art and Design Department Univercite Lyon ІІ, der international tätigen Konzeptkünstlerin Brigitte Temper-Samhaber und der aus der Steiermark stammenden Künstlerin Tatjana Zinner, die mit Projekten wie KUNST GEHT HEIM Kommunikation anregt und vermittelt.
V zahradě a dvou místnostech několik stovek let starého mlýna hned nad Lužnicí bude výstava „Women´s view III“. Pohled na hranice tohoto světa ze tří různých perspektiv. Instalace bulharské umělkyně Mily Maximy Stoevy PhD, MA – National Academy of Arts Sofia, Textile Art and Design Department Univercite Lyon II, koncepční umělkyně s mezinárodní působností Brigitte Temper-Samhaber a umělkyně Tatjany Zinner, která pochází ze Štýrska a iniciuje a zprostředkovává
komunikaci pomocí projektů, jako je UMĚNÍ JDE DOMŮ.

Stadtgeschichte Gmünd – České Velenice
Historie měst Gmünd – České Velenice
České Velenice, GaMu Galerie a muzeum 10h – 17h
Dauerausstellungen über alte Radiogeräte, Besonderheiten der Regional- und Stadtgeschichte
und das Leben in der Region.
Stálá výstava starých radiozařízení, specifika historie regionu a města a život v regionu.

Maria Moser – Die Monumentalität der Dinge / »Monumentalita věcí«
Gmünd, EisenbergerFabrik / Továrna 10h – 18h
In Kooperation mit: Kunstsommer in der Eisenberger-Fabrik, Verlag Bibliothek der Provinz.
Ve spolupráci s: Uměleckým létem v továrně Eisenberger, vydavatelství Bibliothek der Provinz.

 

Swing-Matinee / Swingové dopoledne JH Swingband (CZ)
Gmünd, Palmenhaus, So./Ne., 29.07., 11h
Sowohl die Republik Österreich als auch Tschechien wurden 1918 gegründet und feiern heuer ihren 100sten Geburtsatg. Aus diesem Anlass gibt es Geschichte(n) und Musik der Zwischenkriegszeit. Der Vollblutmusiker Karel Pixa bringt seine Swingband aus Jindřichův Hradec mit auf die Bühne des Palmenhauses. Bei Brunch und Literatur sind swingige Standards und Raritäten aus den 20er- und 30er Jahren zu hören.
Jak Rakouská republika, tak Česká republika byly založena v roce 1918 a letos slaví své 100. narozeniny. Díky tomu existuje(í) historie (příběhy) a hudba meziválečného období. Plnokrevný muzikant Karel Pixa přivádí svou novou formaci, swingovou kapelu z Jindřichova Hradce, na pódium v budově Palmenhaus. Při pozdní snídani a literatuře můžete poslouchat swingové standardy a rarity z 20. a 30. let.
Mit/s: Martin Březovský (guit, voc), Pavel Moravec (trombone), Martin Tříska (Sax,
clarinet), Karel Pixa (double bass)

Borderland Dixie Band (A)
České Velenice, Michelplatz, So./Ne., 29.07., 14h
Guter alter Traditional New Orleans Sound! Geschöpft wird aus einem riesigen Repertoire an
Dixieland- und Swingklassikern. Zusammengetragen bei ihren regelmäßigen Abstechern in die
Wiege des Jazz – nach New Orleans. Swingender Genuss, musikalisch auf höchstem Niveau.
Starý dobrý tradiční zvuk z New Orleans! Čerpá se z obrovského repertoáru dixielandových
a swingových klasiků. Sestavené a vyzkoušené při jejich výletech do počátků jazzu – do New Orleans. Swingující prožitek – hudebně na nejvyšší úrovni – je zaručen!
Mit/s: Thomas Kreuzer (tromb), Martin Stöger (clarinet), Martin Kreuzer (sax),
Peter Friedrich (banjo)