Propojená města

Projekt PROPOJENÁ MĚSTA umožňuje navazování kontaktů mezi spolky, skupinami mladých lidí a občanskými sdruženími z Gmündu a Českých Velenic a okolí.

Města Gmünd a České Velenice ležící na hranici mezi západní a východní Evropou představují jako místo, kde se odehrávaly pohnuté dějiny, jedinečný prostor a šanci pro nová setkávání lidí.

Zeměpisná blízkost lidí žijících v obou městech jsou protikladem odcizení a odstupu, se kterým dosud často setkáváme.

Setkávání lidí v pozitivní atmosféře, objevování podobných zájmů, společně připravované akce a realizace nápadů jsou zde klíčem k přátelským setkáním a vzájemnému poznávání.

A právě projekt „Propojená města“ vytváří příležitosti a rámec pro takováto setkání, mezinárodní kulturní festival ÜBERGÄNGE PRECHODY se pak stává vhodnou platformou pro výměnu informací, startem pro prvotní aktivity a možností jejich prezentace.

Lidé se poznávají na společných workshopech a vytvářejí pak společné projekty. První nápady a projekty jednotlivých skupin budou prezentovány veřejnosti už na akcích pořádaných v rámci kulturního festivalu ÜBERGÄNGE PRECHODY  (22. – 25. 06. 2011). Jedním z takovýchto setkání je pro zúčastněné i společné téma projektu „10 nápadů pro spravedlivý svět“. Bezplatný autobus, který je po dobu pořádání akci k dispozici, představuje i do budoucnosti jednu z možností městské mobility.

Projekt pokračuje až do podzimu 2011 a bude zakončen závěrečnou akcí.

Projekt „Propojená města“ je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRE).